За и против кремациите – приемливо ли е за православните християни

Кремация или изгарянето на тялото на починал човек е практика, която е стара почти колкото самата цивилизация.

В съвременните християнски общества има немалко разделение по тази тема, като основната линия на спора е за или против кремациите.

Сред източноправославните общества, сред които сме и ние, царува вярването, че погребението е правилният начин за изпращане на починал човек.

В Западния свят, основно в католицизма и протестантството, кремацията е широкозастъпена практика, която обаче не отменя традиционното погребение като начин за изпращане на починал човек.

Като православни християни темата за кремацията няма как да ни е чужда, но е и факт, че в последните години в България се извършват немалко кремации, а темата определено не е такова табу, както беше преди години.

Традиционно погребение или кремация – какво казва Библията

Темата за кремациите е интересна и поради още една причина – в една огромна група, каквато е християнската, съществува сериозно разделение по отношение на тълкуването на Библията сред отделните християнски деноминации.

Едно от тези различия засяга начина на погребване. В православното християнство например, кремацията се смята за опозоряване на тялото и паметта на починалия човек. Твърди се, че кремирането е езически обичай и като такъв той не е приемлив за християнството като религия.

В католицизма това тълкувание е далеч по-различно и както сами можем да се убедим, в Западните общества кремирането е дългогодишна практика, която по никакъв начин не пречи на религията.

В самата Библия се залага идеята за погребението като ритуал, с който се изпращат мъртвите, но никъде не се отрича възможността за спасение на душата, ако покойникът е бил кремиран.

Това в комбинация с все по-светските виждания, които масово се разпространяват по света, води до приемането на кремациите като все по-нормална практика при починал човек.

Има ли почва това и у нас

Определено в последните години в България се забелязва тенденцията да се увеличава броят на онези хора, които предсмъртно са поискали да бъдат кремирани.

Това е свързано, както посочихме, с все по-светските виждания, които навлизат, както и с по-големите възможности да пътуваме и да видим различните практики и обичаи по света.

Немалко са и хората, които искат да бъдат кремирани и прахът им да бъде разпръснат на определено място, което им е любимо.

Друга причина за тази промяна е фактът, че за разлика от преди 50, 100 или 150 години, българинът вече не се застоява в родното си място, съответно и традицията да бъдем погребани на мястото, в което сме родени, става трудно приложима в съвремието, в което живеем.

Още един фактор оказва влияние за избора на все повече хора да бъдат кремирани – гробните места в големите населени места стават все по-малко и все по-скъпи.

Ако вземем за пример София, там вече почти няма свободни гробни места, които да се предлагат от Общината, а частните гробищни паркове предлагат цени, които са непосилни за повечето обикновени граждани.

Кремирането от друга страна предоставя достъпна цена, а съхранението на прахта в урна не е задължително да се прави единствено в специализирани за това паркове – може да съхранявате урната дори и у вас.

Вече със сигурност имате за какво да помислите, когато следващия път се замислите за традиционните погребения, които все още са масова практика у нас, а ние от траурна агенция OmegaFuneral.com съветваме този избор да е изцяло личен или поне съгласуван със семейството.

2.63 / 27